Ara

AdhesionBarrier

Adezyon Bariyer

Adezyon; çok ağrı veren ve yaşam düzenini değiştiren bu durum ameliyat geçirmiş herkesi etkiler, hastaların   %55 den – %100 ne kadar olan oranda ikinci ameliyatta adezyon görülmüştür.


Cerrahi Sarflar

Beyin Cerrahi Pedi, Standart Drep film, Iobanlı Drep Film,  Polypropylene Plug Mesh, Polypropylene Mesh, Inkontinens için Sistosel, İnkontinens için Vajinal Askı


Bayimiz olun!